Bramy Wjazdowe

Bramy wjazdowe będą otwarte co najmniej w każdy piątek w godzinach od 15.30 do 17.30

Instrukcja korzystania na Terenie Ogrodu z samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych

§1

Wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących nawozy, materiały budowlane itp. do działki dopuszcza się w godzinach otwarcia bram wjazdowych.

§2

Transport towarów masowych o wadze powyżej 3,5 t jest możliwy tylko i wyłącznie po  wcześniejszym uzgodnieniu ( co najmniej jednodniowym) z Zarządem ROD

§3

Maksymalna waga pojazdu wjeżdżającego nie może przekraczać 5 ton.

§4

Wjazd pojazdów takich jak np. koparki czy inny sprzęt specjalistyczny jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD.

§5

Prędkość poruszania się pojazdów mechanicznych po drogach  wewnętrznych ROD wynosi max 5 km/h.

§6

W ROD obowiązuje zakaz jazdy oraz dojazdu do działek pojazdami mechanicznymi  (za wyjątkiem osób posiadających zgodę na wjazd oraz w dniach i godzinach otwarcia bram wyznaczonych przez zarząd).

§7

Na terenie ROD obowiązuje zakaz parkowania samochodów. Po dokonaniu rozładunku/załadunku lub po dowiezieniu osoby niepełnosprawnej do działki ( posiadającej zgodę na wjazd) samochód musi opuścić teren ROD. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne posiadające specjalną zgodę na pozostawianie samochodu na czas pobytu na działce.

§8

Po intensywnych deszczach obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren ROD, zakaz dotyczy również osób posiadających zgodę na wjazd ( niepełnosprawni, remont ).

§9

Do osób niestosujących się do wyżej wymienionej instrukcji  będą wyciągane konsekwencje zgodnie z Regulaminem ROD.

§10

Powyższe zasady są obowiązujące dla wszystkich osób i podmiotów dokonujących transportu na rzecz użytkowników działek w ROD „Słowackiego”. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad przez te osoby spoczywa  na użytkownikach działek na rzecz których działają.