Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkowska dla osób ubiegających się o członkostwo w Polskim Związku Działkowców
(uchwała nr 3/2014 Prezydium Krajowej Rady PZD):
kliknij, aby pobrać deklarację członkowską


Oświadczenie o czasowym użytkowaniu działki
(uchwała nr 53/2017 Prezydium OZ PZD w Legnicy z dnia 30.05.2017r.):
kliknij, aby pobrać oświadczenie o czasowym użytkowaniu działki


Druk informacji o budowie/ rozbudowie altany do Zarządu ROD:
(art. 45 Regulaminu ROD z dnia 01 października 2015 roku):
kliknij, aby pobrać druk informacji o budowie/ rozbudowie altany do Zarządu ROD


Zamiana działki w jednym ROD:
kliknij, aby pobrać wniosek o zamianę działki w jednym ROD


Umowa przeniesienia praw do działki
(art. 41 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku):
kliknij, aby pobrać umowę przeniesienia praw do działki


Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki:
kliknij, aby pobrać wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki


Umowa dzierżawy działkowej
(art. 27 ust. 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku):
kliknij, aby pobrać umowę dzierżawy działkowej


Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku:
kliknij, aby pobrać oświadczenia o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku


Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu:
kliknij, aby pobrać wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu