Komunikaty


UWAGA DZIAŁKOWCY

Przypomina się, że obok ogrodu ustawione są pojemniki TYLKO NA ODPADY SELEKTYWNE takie jak: papier, szkło, plastik (butelki plastikowe należy zgniatać).
Nie wolno w nich umieszczać innych odpadów.
Odpady zielone takie jak chwasty, skoszona trawa itp. pochodzące z działek należy kompostować lub wywozić z działek we własnym zakresie na znajdujące się nieopodal składowisko.
Za dostarczone śmieci nie ponosi się żadnych opłat.