Opłaty

Bieżące opłaty w roku 2019 wynoszą:


6,00 zł Roczna składka członkowska
0,30 zł Opłata ogrodowa za 1m2 powierzchni
10,00 zł Opłata energetyczna / od korzystających
z energii elektrycznej
0,65 zł Opłata za wykorzystanie 1 kWh wg. Wskazań licznika na dzień 30/11/2018 r.

Opłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:

60 8647 0007 0000 0576 2000 0101

W tytule : „nr działki …”

Termin płatności:

Dla osób korzystających z energii – 31/05/2019

Dla pozostałych – 30/06/2019